Deşi istoria ne obligă, cenuşa lui Sergiu Nicolaescu nu va mai ajunge la Târgu-Jiu

Nicolaescu

 

Deşi a vizitat recent Târgu-Jiul şi apropiaţii familiei se aşteptau ca o parte din cenuşa lui Sergiu Nicolaescu să ajungă în oraşul strămoşilor, Dana Nicolaescu nu a luat nici o hotărâre. Sunt aşteptate pentru 3 iulie 2013 două monumente în memoria maestrului, dintre care unul chiar la Buftea acolo unde s-au născut marile lui filme.

Dumitru Glăman

Iolanda Nicolaescu, sora lui Sergiu Nicolaescu, se plângea recent de faptul că nu s-au făcut suficiente demersuri ca regizorul să primească ceea ce ar fi meritat, în opinia sa, post-mortem, precizând că urna cu cenușa fratelui său se află, încă, în casa soției sale, Dana.

Sora lui Sergiu Nicolaescu, Iolanda Nicolaescu, a explicat săptămâna trecută pentru România TV, că cenușa regizorului, decedat la începutul acestui an, este păstrată în casă, deoarece nu s-au finalizat încă acele monumente în onoarea maestrului şi numai Dana Nicolaescu, soţia acestuia, va decide ce se va întâmpla cu ea.

Iolanda Nicolaescu a mai spus că poate nu mai are nici ea foarte mult timp ca să vadă ceea ce și-ar dori să vadă pentru cinstirea fratelui său.

Referitor la aceste reproșuri, regizorul Ioan Cărmăzan, a explicat că “pe 3 iulie, la șase luni de la decesul maestrului, se va ridica o troiță în memoria lui Sergiu Nicolaescu la intrarea în Studioul Buftea. Există aprobările Primăriei, troița este făcută, absolut totul este aranjat. În plus, se lucrează și am obținut aprobarea de la Primăria Capitalei pentru a încerca să punem un bust într-unul din parcurile centrale, probabil Herăstrău, Cișmigiu sau eventual Parcul Izvor. Am primit sprijinul Primăriei. Vă asigur că nu a uitat nimeni de Sergiu Nicolaescu și vom face toate demersurile pentru a-i cinsti memoria”, a mai precizat Ioan Cărmăzan.

Să ne amintim  Dana Nicolaescu (35 de ani), cea de-a treia soţie a lui Sergiu Nicolaescu, a vizitat, săptămâna trecută oraşul Târgu Jiu, oprindu-se pe Aleea Celebrităţilor din localitate, unde soţul său are o stea, dar şi la cavoul familiei Nicolaescu. Din câte se pare ea nu are ca intenţie ca o parte din cenuşa maestrului să ajungă în cavoul familiei.

Despre trecutul familiei lui Sergiu Nicolaescu la Gorj

Cercetătorul Dan Cismaşu de la Arhivele Judeţene Gorj a avut mai multe contribuţii privind istoricul familiei Nicolaescu în judeţul nostru. Redăm în cele ce urmează o parte dintre acestea, parţial apărute în presa locală.

„Chiar dacă încă din anii copilăriei a părăsit urbea de pe Jiu, marele nostru maestru de film, naţional şi chiar universal, în urma sa au rămas numeroase documente păstrate astăzi la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale care atestă aici existenţa familiei sale de origine macedoneană încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

            Bunicul acestuia născut în comuna Struga, judeţul Ohrida din Macedonia, era fiul lui Kitanof T. Nicola, însă acesta a preluat de la tatăl său doar prenumele Nicola pe care l-a transformat în numele de familie Nicolaescu, obicei destul de des întâlnit în Ţara Românească în secolul al XIX-lea. Constantin Nicolaescu s-a căsătorit însă tot cu o aromâncă venită cu părinţii săi în oraşul Târgu Jiu tot din Macedonia. Aceştia încă de la începutul căsătoriei lor au desfăşurat activităţi comerciale în diferite locaţii închiriate din oraş. În acelaşi timp însă au dat naştere la mai mulţi copii cărora le-au dat o deosebită educaţie continuând să fie întreţinuţi şi în diferite şcoli superioare din ţară.

            Primul document ce atestă existenţa familiei marelui maestru în oraşul Târgu Jiu se găseşte la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale în Colecţia Registre Stare Civilă – Primăria oraşului Târgu Jiu în registrul pentru căsătoriţi din anul 1898 unde la numărul 22 din 26 august ora patru după amiază se află înregistrat actul de căsătorie al bunicilor acestuia având următorul cuprins:

            „Act de căsătoria d-lui Constantin Nicolescu – Kitanof în etate de ani douăzeci şi nouă şi opt luni de profesiune comerciant, de religie ortodox, domiciliat în Urbea Târgu Jiu şi născut în comuna Struga, judeţul Ohrida din Macedonia la anul una mie opt sute şaizeci şi opt, luna decembrie, ziua patru; fiu major al defunctului Nicola T. Kitanof şi al defunctei Maria Golabova, soţul în lipsă de părinţi şi în vedere că a trecut peste etatea de douăzeci şi cinci ani, în conformitatea art. 131 combinat cu 142 Codul Civil este dispensat de consimţământ.

            Şi a d-şoarei Constanţa Marcovici – Marcof în etate de ani şaptesprezece şi nouă luni, de profesiune menajeră, de religie ortodoxă, domiciliată în Urbea Târgu Jiu şi născută în oraşul Ohrida din Macedonia la anul una mie opt sute optzeci, luna noiembrie ziua şapte, fiică minoră a d-lui Simion Marcovici în etate de ani patruzeci şi doi de profesiune comerciant şi a d-ei Maria Traiceva în etate de ani treizeci şi şapte, de profesiune menajeră, domiciliaţi în Urbea Târgu Jiu, care fiind de faţă la această căsătorie au dat consimţământul lor prin viu grai.

            Cei de faţă contractanţi şi părinţii viitoarei soţii ne-au declarat că s-a făcut un contract de căsătorie între dânşii la opt august anul curent legalizat de Judecătoria Ocolului Târgu Jiu la zece august anul curent sub nr. una sută şase.

Actele preliminare sunt:

a) Publicaţiile făcute fără opoziţie în această Urbe în duminicile de la două şi nouă august curent; b) Certificatul de botez de la Exarhia Bulgărească sub nr. paisprezece din care se constată că viitorul soţ este născut la anul una mie opt sute şaizeci şi opt în comuna Struga; c) Certificatul de botez de la Exarhia Bulgărească sub nr. nouăzeci şi doi din care se constată că viitoarea soţie este născută la anul una mie opt sute optzeci în oraşul Ohrida; d) Declaraţia semnată de Eftimie Costovici, Costea Stoean, Stoian Dumitriu, Costea Niculescu şi Anastasie Costovici, autentificată de Tribunalul Gorj la patru august anul curent sub nr. trei mii una sută nouăzeci şi şapte din care se constată că părinţii viitorului soţ sunt încetaţi din viaţă; e) Certificatul semnat de Eftimie Costovici, Gr. Bogdan, Hristea Nicolescu, P. Costovici şi Hristea Iliescu atestat de Poliţia Oraşului Târgu Jiu din care reiese că viitorul soţ este una şi aceiaşi persoană cu cel cuprins în certificatul de botez nr. paisprezece din anul una mie opt sute şaizeci şi opt; şi f) Certificatul semnat de Eftimie Costovici, Gr. Bogdan, Hristea Nicolescu, Hr. Iliescu şi P. Costovici atestat de Poliţia Oraşului T. Jiu din care reiese că viitoarea soţie este una şi aceiaşi persoană cu cea cuprinsă în certificatul de botez nr. nouăzeci şi doi din anul una mie opt sute optzeci.

Tuturor acestor acte parafate de noi şi oprite la primărie spre a rămâne alăturate la registru, precum şi cap. VI, de sub titlul V Condicile Civile, s-a dat citire de noi în auzul tuturor celor de faţă mai sus arătaţi. După care, contractanţi au declarat că voiesc a lua în căsătorie, unul pe d-ra Constanţa Marcovici – Marcof, alta pe d-l Constantin Nicolescu – Kitanof. Şi noi Ion Mosculescu ajutorul primarului Urbei Târgu Jiu şi ofiţer al stării civile, am pronunţat în numele legii că contractanţii sunt uniţi prin căsătorie.

Toate cele de mai sus s-au făcut în public în casa primăriei în fiinţa ceruţilor patru martori şi anume: d-l Mihail Petrovicescu, în etate de ani patruzeci şi patru, d-l Ştefan Dobriţescu în etate de ani treizeci şi opt, d-l Ion Fişer în etate de ani douăzeci şi opt şi d-l Nicolae Geamănu în etate de ani douăzeci şi opt toţi de profesie funcţionari, domiciliaţi în Urbea Târgu Jiu. Cei doi dintâi din partea soţului iar cei după urmă din partea soţiei.

Şi după ce am dat citire acestui act în auzul celor de faţă, soţii, părinţi soţiei şi martorii, l-am subscris împreună cu toţi aceştia. Mama soţiei ne ştiind carte s-au subscris prin biroul acestui oficiu.”

Proaspăta familie a dat naştere unei prime fiice la data de 18 ianuarie 1900 la ora 12 din zi căreia iau dat prenumele Otilia, născută în casa lui Marin Vâlcu din oraşul Târgu Jiu strada Olari – Gară, suburbia Albastră. Actul de naştere are numărul 10 din anul 1900 iar martorii acestui eveniment au fost Ion Fişer în vârstă de 30 ani şi Ştefan Dobriţescu în vârstă de 39 ani ambii de profesie funcţionari şi locuitori ai oraşului Târgu Jiu, înscrierea în registrele de născuţi fiind făcută de către ajutorul de primar Gheorghe Dimitrescu în calitate de ofiţer al stării civile. Această mătuşă a marelui cineast s-a căsătorit în anul 1937 în oraşul Târgu Jiu cu Giura S. Simion şi a decedat tot în acelaşi oraş în anul 1970.

O altă mătuşă a lui Sergiu Nicolaescu, numită Natalia, s-a născut la data de 6 iunie 1901 ora 9 post meridian în casa părinţilor săi din Târgu Jiu, strada Victoria, suburbia Albastră. Cei doi martori prezenţi la declararea acestei naşteri au fost Ion Cornescu în vârstă de 55 ani şi Mihail C. Georgescu de 26 ani ambii funcţionari din Târgu Jiu iar ofiţerul stării civile a fost ajutorul de primar Al. Pojogeanu Sache.

Aproape un an mai târziu avea să se nască în familia Nicolaescu Constantin şi Constanţa, tatăl marelui nostru maestru, Pantelimon, actul de naştere fiind înregistrat sub numărul 41 din data de 31 martie 1902 fiind născut în aceiaşi zi la ora 10 ante meridiane în casa lui I. Diaconescu din Târgu Jiu strada Olari Gară, suburbia Albastră. Martorii menţionaţi în acest act de naştere au fost Ştefan Dobriţescu în vârstă de 42 ani împreună cu Ion Popescu în vârstă de 26 ani ambii muncitori şi locuitori ai oraşului Târgu Jiu iar ofiţer al stării civile a fost acelaşi Al. Pojogeanu Sache. Foarte longeviv, acesta, trecând chiar şi peste capriciile regimului comunist şi fiind de profesie profesor-inginer, a decedat la vârsta de 92 ani adică în anul 1994.

Ulterior avea să se nască în familia de macedoneni stabiliţi în Târgu Jiu o nouă fiică ce a primit de la părinţii săi prenumele Elena, actul de naştere având numărul 68 din anul 1903 iar naşterea a avut loc la data de 3 mai acelaşi an la ora 2 post meridian în casa defunctului Gh. Filiades din Târgu Jiu strada Victoria, suburbia Albastră. Martorii prezenţi la înscrierea acestei naşteri au fost Ion Cornescu în vârstă de 57 ani şi Ion Trantescu de 39 ani ambii de profesie funcţionari şi locuitori ai oraşului Târgu Jiu, ofiţer al stării civile fiind acelaşi ajutor de primar Al. Pojogeanu Sache. În acest act de naştere este făcută şi menţiunea decesului produsă în anul 1968 în Municipiul Târgu Jiu.

Ultimul act de stare civilă pe care îl găsim în Colecţia Registre Stare Civilă – Primăria Oraşului Târgu Jiu se referă la naşterea Emiliei înregistrată sub numărul 24 din anul 1905, născută la 15 februarie acelaşi an la ora 11 post meridian „în casele locuite de părinţii săi” din Târgu Jiu strada Victoria, suburbia Albastră. Martorii prezenţi la înscrierea acestei naşteri au fost Dimitrie C. Harisescu de 47 ani şi Ştefan Dobriţescu de 46 ani ambii de profesie funcţionari şi locuitori ai oraşului Târgu Jiu. Actul a fost semnat de avocatul Vasile Măcescu în calitate de Vice Preşedinte al Comisiei Interimare a oraşului Târgu Jiu. Din păcate această mătuşă a ilustrului nostru maestru a decedat în anul 1916 la vârsta de 11 ani suferind de „peritonită”. Cu această ocazie tatăl său a solicitat Primăriei Oraşului Târgu Jiu să-i fie atribuit un loc de veci în cimitirul ortodox al oraşului în vederea înmormântării fiicei sale atribuindu-i-se astfel „plaţul n. 48 de două persoane în dimensiuni de 3 m lăţime şi 4,50 m lungime situat în aripa stângă, grupa I-a rândul 9-lea”, suma cu care s-a achiziţionat acest loc de veci a fost de 130 lei.

Constantin şi Constanţa Nicolaescu se pare că au mai avut şi alţi doi fii, Constantin/Cristian şi Nicolae, precum şi o altă fiică Amelia Maria căsătorită Diaconescu, însă până în anul 1905, când registrele de stare civilă ale oraşului Târgu Jiu sunt depuse la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale nu se găsesc înregistraţi”.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s