Concursuri politizate în învățământul românesc

 

 

Ponta 5Ministerul Educației a modificat Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic  și a relaxat condițiile de participare, eliminându-se condiția ca participanții să aibă „vârsta cu cel puțin 4 ani mai mică decât vârsta legală de pensionare”. Concursurile care se vor desfășura în următoarele 90 de zile sunt acuzate de politizare.

 În Monitorul Oficial a fost publicat vineri, 6 februarie 2015, Ordinul nr. 3.169/2015 al ministrului Educației privind modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, scrie Hotnews.ro. De asemenea, noua metodologie prevede și că încetarea contractului de management intervine „la încetarea contractului individual de muncă a cadrului didactic titular în sistemul de învățământ”

Modificări aduse:

1. La articolul 2, litera i) va avea următorul cuprins:
i) la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

2. La articolul 7, literele b) si c) vor avea următorul cuprins:
b) membri: un director general/director din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, 7 inspectori/consilieri din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice și/sau cadre didactice; cel puțin un membru al comisiei va avea competențe de elaborare a subiectelor pentru următoarele limbi străine ce pot fi alese de candidați: engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, rusă;
c) secretar: un inspector/consilier din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice

3. La articolul 11, alineatul (1), litera b), punctele (i) si (ii) vor avea următorul cuprins:
(i) rezolvarea a 10 itemi de management educațional și administrativ, dintre care 2 itemi vor fi formulați în limba străină aleasă de candidat; fiecare item este punctat, conform fișei de evaluare prevăzute in anexa nr. 11, cu 0.85 puncte;
(ii) expedierea la o adresă de e-mail indicata de comisia de concurs a testului rezolvat, care este punctată conform fișei de evaluare prevăzute în anexa nr. 5, cu 1,50 puncte.

4. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
(2) Punctajul maxim pentru fiecare probă de concurs este de 50 de puncte. Punctajul minim de promovare a fiecărei probe de concurs este de 35 de puncte.

5. Anexele nr. 5 si 8-10 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Noul contract de management al viitorilor inspectori școlari generali

Contractul de management pe care viitorii inspectori școlari generali îl vor incheia cu Ministerul Educației nu mai prevede că aceștia trebuie să înainteze spre avizare Ministerului Educației rețeaua școlară din raza lui teritorială propusă de autoritățile administrației publice locale.

Prezentul contract de management se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului ministrului Educației și Cercetării Științifice de numire în funcție a nanagerului.

Potrivit contractului, în atribuțiile inspectorului intră de acum coordonarea și controlarea nu numai a activității casei corpului didactic, dar și a „palatului, cluburilor elevilor și cluburilor sportive școlare”. De asemenea, inspectorul va avea obligația „să dispună constituirea și actualizarea periodică a bazelor de date existente la nivelul inspectoratului școlar”, precum și obligația „să transmită Ministerului Educației și Cercetării Științifice situațiile statistice si orice alte informări în termenele solicitate”.

De asemenea, contractul prevede că managerul răspunde disciplinar și/sau patromonial pentru daunele produse inspectoratului școlar say imaginii acestuia prin orice act al său contrar intereselor învățământului, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor inspectoratului școlar, în conformitate cu legislația în vigoare.

Încetarea contractului de management nu mai intervine odată cu pensionarea. Ordinul modifică litera f) din articolul 9 al Metodologiei, care se referă la Încetarea contractului de management ((f)la îndeplinirea condițiilor de pensionare;), și introduce următorul cuprins: „f) la încetarea contractului individual de muncă a cadrului didactic titular în sistemul de învățământ”.

În anexele contractului de management sunt prevăzute și fișa postului pentru viitorii inspectori școlar general, cât și cea pentru postul de inspector școlar general adjunct și cea pentru director.

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s