Pe CODUL FISCAL, politicienii liberali ne oferă taxe și impozite mai mari

Ponta

În maximum o săptămână o să avem un nou cod fiscal. Liberalii au reușit să convingă pesediștii lui Dragnea să lase acolo toate taxele și impozitele,  doar la TVA se umblă.

Impozite duble pentru locuinţe şi chiar de 20 de ori mai mari pentru spaţiile comerciale ar putea plăti persoanele fizice, din 2016, potrivit noului Cod fiscal. Cât de mult vor creşte depinde de consiliile locale, scrie Săptămânalul CAPITAL.

În timp ce scăderea taxelor, cu excepția TVA de 20%, a fost amânată pentru 2017 conform acordului dintre partide, majorarea impozitelor locale, prevăzută de noul Cod fiscal, este certă.

Sistemul de impozitare a proprietăţilor imobiliare se va schimba radical, din 2016, conform noului cod. Cele mai afectate vor fi persoanele fizice care deţin clădiri nerezidenţiale, folosite în scop economic, adică spaţii comerciale sau de birouri.

Destinaţia clădirii – rezidenţială sau nerezidenţială – este principalul criteriu în funcţie de care se vor stabili taxele locale de anul viitor. În prezent, Codul fiscal nu face această distincţie şi instituie formulele de calcul (cota de impozit, valoarea impozabilă) în funcţie de statutul proprietarului: persoană fizică sau juridică.

Prin urmare, persoanele fizice care, acum, plătesc aceleaşi impozite, indiferent de scopul în care este utilizat imobilul, vor datora mai mult, din 2016. Pentru spaţiile comerciale sau de birouri, vor plăti exact ca firmele. Taxa va fi cel puţin dublă şi va putea ajunge chiar de 20 de ori  mai mare.

Nivelul va depinde de decizia consiliilor locale care vor putea alege o cotă din intervalul 0,2% – 1,3%.

”Cât de mult vor creşte impozitele depinde, în primul rând, de cota pe care o va alege consiliul local pe raza căruia se află clădirea, iar, în al doilea rând, de valoarea impozabilă care, din 2016, va fi valoarea de piaţă asupra căreia se va aplica cota de impozit”, spune Eugenia Ion, tax manager Contexpert.

Având în vedere că, în cazul persoanelor fizice cota este acum de 0,1%, rezultă că taxa va fi cel puţin de două ori mai mare din 2016. ”Pentru a înţelege mai clar amploarea modificărilor, luăm următorul exemplu: O persoană fizică deţine o clădire de 100 mp în Bucureşti, în zona A, pe care o închiriază unei firme. În prezent, cota de impozitare este de 0,1%, valoarea impozabilă pe mp este de 935 lei, iar coeficientul de ajustare este 2,6. Rezultă un impozit anual de 243 lei. În 2016, presupunând că decizia consiliului local va fi să aleagă cota maximă, aceasta va fi 1,3%, iar dacă valoarea impozabilă pe mp va fi 4.500 lei, conform unui raport de evaluare, rezultă un impozit de 5.850 lei”, explică Eugenia Ion.

În cazul în care nu există un raport de evaluare, cota de impozit va fi 2%. ”În lipsa unor documente care să ateste valoarea apartamentului utilizat pentru exemplul nostru de calcul, impozitul datorat pe clădirile nerezidențiale ar fi stabilit la 5.200 lei, cota de 2% fiind de 10 ori mai mare decât cota maximă aplicabilă în cazul clădirilor rezidențiale”, spune, la rândul său, Alexandru Mănucu, tax senior consultant al Țuca Zbârcea & Asociații Tax.

 

Cresc taxele, cresc și chiriile

Majorarea impozitelor nu va rămâne fără impact pe piaţa imobiliară. ”Noul sistem de calcul va avea ca efect creşterea preţului chiriilor în cazul contractelor încheiate cu proprietari persoane fizice pentru clădiri nerezidenţiale. Din acest motiv, contractele vor fi renegociate pentru a include în preţ impozitele majorate. În schimb, în cazul contractelor care prevăd că toate cheltuielile, inclusiv impozitele, sunt suportate de chiriaşi, creşterea preţului chiriilor nu va mai impune, probabil, o renegociere“, arată Eugenia Ion.

Alinierea cotelor de impozit în funcţie de destinaţia clădirii va reaşeza piaţa imobiliară unde, până acum, persoanele fizice aveau avantajul impozitelor mai mici. Din 2016, proprietarii persoane fizice de clădiri nerezidenţiale vor avea acelaşi tratament ca firmele. Până acum, tendinţa, în special în marile oraşe, a fost ca administraţiile locale să aleagă limita maximă a cotei de impozit, prevăzută de Codul fiscal. Prin urmare este de aşteptat ca majorarea, pentru persoanele fizice, să fie semnificativă.

În schimb, firmele ar putea plăti mai puţin. ”De vreme ce cotele vor fi cuprinse între 0,2% şi 1,3% pentru cladirile nerezidenţiale faţă de 0,25% şi 1,5%, în prezent, înseamnă că, de exemplu, pentru o clădire cu o valoare impozabilă de 10 milioane euro, impozitul poate fi cu până la 20.000 euro mai mic, anual”, precizează Eugenia Ion.

Dacă acum, consiliile locale aplică o cotă de 0,1%, de anul viitor vor avea de ales între 0,08% şi 0,2%. Prin urmare, există posibilitatea dublării  sumelor actuale. Luând în considerare că, în 2016, vor avea loc alegeri locale, este puţin probabil ca viitorii candidaţi să decidă taxe mai mari. Însă discuţia rămâne deschisă pentru anii următori.

 

Cât ar putea creşte taxele pe apartamente?

”Pentru o cât mai bună exemplificare, se va lua drept referință un apartament de trei camere cu suprafața de 100 mp, situat în centrul Capitalei. Conform formulei în vigoare, impozitul anual pentru apartamentul în cauză este de 243 lei. Pentru anul 2016, impozitul pentru același apartament, utilizat strict în scop rezidențial, urmează să se calculeze după aceeași formulă de calcul. În schimb, parametrii de calcul ar urma să sufere anumite ajustări. Astfel, cota de impozitare va fi stabilită între 0,08% și 0,2%, valoarea impozabilă pentru acest tip de clădire ar urca la 1.000 lei/mp, în timp ce coeficientul de corecție corespunzător amplasamentului nu urmează să înregistreze modificări.  Astfel, pentru același apartament utilizat în scopuri rezidențiale, proprietarul persoană fizică ar datora 520 lei, în cazul în care Consiliul General al Municipiului București stabilește cota de impozitare la maximul posibil“, explică Alexandru Mănucu.

Pe de altă parte, noul Cod fiscal elimină taxele majorate pentru deţinerea mai multor proprietăţi, precum şi cele pentru proprietăţile care au suprafeţe mai mari de 150 mp.

În prezent, persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit majorat: cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 150% pentru a doua clădire şi cu 300% pentru a treia şi următoarele.

”În schimb, au fost păstrate metodele prin care impozitul anual poate fi ajustat în avantajul contribuabilului (reducerea coeficientului de corecție pentru apartamente amplasate în blocuri cu mai mult de trei niveluri și opt apartamente, precum și scăderea valorii impozabile în cazul clădirilor mai vechi de 30 de ani). Suplimentar, cota de reducere a valorii impozabile pentru clădirile mai vechi de 50 de ani a fost ridicată de la 20% la 30%, în timp ce pentru clădirile mai vechi de 100 de ani această cotă a fost stabilită la 50%”, precizează Alexandru Mănucu.

 

Cum vor fi impozitate clădirile firmelor?

În prezent, cota de impozit este cuprinsă între 0,25% şi 1,50%, indiferent de destinaţia clădirii.

Clădiri rezidenţiale

Impozitul se va calcula, din 2016, prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Clădiri nerezidenţiale

Impozitul se va calcula, din 2016, prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% – 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile.

Clădiri cu destinaţie mixtă

Impozitul se va determina prin însumarea impozitului calculat pe ntru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu cel pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

Valoarea impozabilă a clădirilor deţinute de persoane juridice va fi valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se va datora impozitul şi poate fi:

-ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal

-valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat

-valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior

-valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior

-valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

Valoarea impozabilă se va actualiza o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare.  În caz contrar, cota impozitului va fi 5%. În prezent, dacă evaluarea nu este efectuată timp de 3 ani, cota de impozit este între 10% si 20%, iar pentru clădirile nereevaluate în ultimii 5 ani cota este între 30% şi 40%.

Ce cote de impozit aplică marile oraşe pentru firme?

În prezent, potrivit hotărârilor consiliilor locale, marile oraşe au cote de impozit apropiate de limita maximă prevăzută de Codul fiscal în cazul persoanelor juridice care au făcut reevaluarea clădirii în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinţă. Conform Codului fiscal, consiliile pot alege o cotă din intervalul 0,25% -1,50%.

Bucureşti:1,5%.

Constanţa: 1,5%

Braşov :1,5%

Cluj: 1%

Timişoara: 0,9%

Craiova: 1,5%

Iaşi: 0,95%

Cum vor fi impozitate locuințele?

Impozitul va fi calculat în funcţie de destinaţia clădirii. În prezent, impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii indiferent de destinaţia acesteia.

Impozitul se va calcula, din 2016, prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Cota va fi stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Valoarea impozabilă a clădirii se va determina prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp din tabelul prevăzut de Codul fiscal. De exemplu, valoarea impozabilă pentru o clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic  care are instalaţii de apă, canalizare, electrice  şi încălzire va fi de 1.000 lei/mp (pentru alte tipuri de clădiri scade până la 75lei/mp). În prezent, cea mai ridicată valoare impozabilă este de 935 lei/mp, iar cea mai mică 63 lei/mp.

Valoarea impozabilă se va ajusta în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea cu un coeficient de corecţie. De exemplu, pentru o clădire amplasată într-o localitate de rang 0, în zona A, coeficientul va fi de 2,6 (şi va scădea, în funcţie de rang şi zonă, până la 0,9).

Coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10 pentru apartamentele din blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente.

Totodată, valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării (cu 50% dacă are o vechime de peste 100 de ani şi scade până la 10% dacă are o vechime între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv.)

Clădiri nerezidenţiale:

Impozitul se va calcula, din 2016, prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 – 1,3% (în funcţie de decizia consiliului local) asupra valorii:

-rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

-lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

-clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani.

Dacă valoarea clădirii nu poate fi calculată asupra uneia dintre aceste trei valori, cota de impozit va fi de 2% şi se va aplica asupra valorii impozabile calculate ca pentru clădiri rezidenţiale.

Clădiri cu destinaţie mixtă:

Impozitul se va calcula prin însumarea impozitului pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu cel pentru suprafaţa în scop nerezidenţial.

Dacă cele două tipuri de suprafeţe nu pot fi evidenţiate distinct, impozitul se va datora ca pentru clădiri:

-rezidenţiale, dacă este înregistrat un domiciliu fiscal şi nu se desfăşoară nicio activitate economică

-nerezidenţiale dacă este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşsoară activitatea economică. – sursa – Săptămânalul CAPITAL

Tragedie gorjeană pe drumurile județului Hunedoara

AccTragedie pe DN 66, între Hațeg și Petroșani, unde trei persoane, între care și un copil de 14 ani, și-au pierdut viața, în urma unui accident rutier. Impactul deosebit de violent s-a produs, la sfârșitul săptămânii trecute, vineri, între un autotrism, înmatriculat în județul Gorj, în care se afla un adolescent în vârstă de 14 ani și bunicii acestuia, un bărbat în vârstă de 70 de ani și o femeie de 66 de ani, toți din Târgu Jiu, și un autotren.

Potrivit polițiștilor, „Conducătorul autoturismului s-a angajat într-o depășire fără să se asigure, a intrat pe contrasens, unde circula regulamentar un autotren. În urma impactului deosebit de violent, trei persoane, aflat în autoturism, și-au pierdut viața”.

Șoferul autotrenului spunea că autoturismul, care se afla într-o coloană, a țâșnit pur și simplu în fața sa. Impactul a fost atât de violent încât autoturismul a intrat, de jumătate, sub autotren. „Pompierii Detaşamentului Hunedoara şi ai Gărzii de intervenţie Baru au fost alertaţi în urma unui apel la dispeceratul integrat care anunţa producerea unui grav accident de circulaţie petrecut pe DN 66, în localitatea Ciopeia. Pompierii s-au deplasat cu o autospecială de descarcerare şi o ambulanţă tip B2, găsind la locul producerii impactului violent dintre un autotren şi un autovehicul, înmatriculat în judeţul Gorj, trei victime încarcerate, decedate. Cele două mijloace de transport erau ieşite în afara părţii carosabile, victimele decedate aflându-se în autovehicul. Operaţiunile de descarcerare au fost deosebit de dificile deoarece autoturismul se afla în proporţie de peste 50 la sută sub partea frontală a autotrenului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, maior Anemona Doda.

Cele trei victime ale cumplitului accident se îndreptau înspre forntiera de vest a țării, urmând să ajungă în Germania. Aceștia se grăbeau să îi ajungă din urmă pe părinții copilului, care ajunseseră la Lugoj.

Fiica rectorului de la UCB în disputa dintre interlopi târgujieni

Oamenii din justiția gorjeană au tot mai multe probleme cu interlopii și cei care încalcă legea. După scandalul cu judecători, procurori și polițiști bătuți, zilele astea s-a aflat că și o judecătoare, Mirela Popescu, este disputată de doi tineri de bani gata și certați cu legea-Mădălin Cremeneanu și Nicu Măroiu.

Mădălin Cremeneanu, în vârstă de 25 de ani, fiul cunoscutului afacerist Viorel Cremeneanu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către Judecătoria Târgu Jiu. Acesta este acuzat de distrugerea maşinii rectorului Universităţii „Constantin Brâncuşi“, Luminiţa Popescu, dar şi de incendierea gardului, porţii de acces şi a uşilor unui garaj, care sunt proprietatea familiei omului de afaceri Nicu Măroiu. Maşina era condusă de către Mirela Popescu, fiica rectorului, care a absolvit Institutul Naţional al Magistraturii şi lucrează ca judecător magistrat la Judecătoria Târgu Cărbuneşti.

S-a vehiculat faptul că Cremeneanu şi Măroiu juniori au dorit aceeaşi fată, pe Mirela, şi din acest motiv s-a iscat conflictul.   „În data de 29 august, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Gorj, un tânăr în vârstă de 25 de ani din localitate, bănuit de săvârşirea infracţiunilor concurente de distrugere şi deţinerea fără drept de materiale pirotehnice. Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că în noaptea de 29 august, persoana în cauză a distrus prin lovire un autoturism aparţinând unei  femei de 46 de ani din localitate şi, prin indendiere, poarta de acces, două uşi de garaj şi gardul de împrejmuire ale locuinţei aparţinând unui bărbat de 47 de ani din localitate“, a spus Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj.

Luminiţa Popescu, rectorul UCB,  susţine că fiica sa nu a avut vreo relaţie sentimentală cu niciunul dintre cei doi şi că maşina ei a fost confundată cu cea a prietenei lui Măroiu: „Din informaţiile pe care le am de la fiica mea, era în vizită la Nicu Măroiu. Am văzut speculaţii care s-au făcut că ar fi iubita lui Cremeneanu sau a lui Nicu Măroiu şi nu este nimic adevărat. Nicu Măroiu are o prietenă de un an an şi ceva, care este studentă la noi la universitate. Întâmplarea a făcut ca fiica mea să se afle în vizită la Nicu Măroiu. Cei doi, Nicu Măroiu şi Cremeneanu, aveau o dispută mai veche pentru nişte datorii, care nu mă privesc. Acest Cremeneanu a confundat maşina cu cea a prietenei lui Nicu Măroiu. Nu ştiu dacă era beat sau nu. Când fiica mea a plecat de acolo şi a venit acasă, el a urmărit maşina, crezând că este vorba de prietena lui Nicu Măroiu. De aici a pornit totul. A distrus parbrizul şi geamurile maşinii. Am făcut plângere la poliţie ieri. Copiii se cunosc pentru că au fost colegi de liceu. Cremeneanu a fost, cred, cu un an mai mic, iar Mirela cu Nicu Măroiu se cunosc din liceu. Fiica mea nu a avut vreo relaţie sentimentală cu vreunul dintre ei. Este o speculaţie absolut jenantă. Mirela are o uşoară tăietură la mână. Nu a ştiut despre ce este vorba. El a avut o problemă cu maşina. Cred că a confundat maşinile“. Măroiu senior s-a angajat că va recupera pagubele produse de fiul său la maşina Lumonio.

Cremeneanu

Înainte de șomaj, minerii vor primi tichete de masă

 

 

MineriMinerii din Bazinul minier Motru nu vor mai beneficia de masă caldă, ci de tichete de masă. La carierele din Motru încă se mai servea masă caldă pentru angajaţii din zonă şi personalul administrativ. Minerii au început să depună cereri la sindicate prin care au anunţat că doresc să renunţe la masa caldă şi vor tichete de masă. În urma acestui demers, administraţia Complexului Energetic Oltenia va acorda, începând cu luna octombrie, bonuri de masă angajaţilor de la Carierele Lupoaia şi Roşiuţa. Mineritul în zonă are mari probleme, Complexul Energetic Oltenia analizând ideea închiderii capacităților amintite.

Administrația CEO a aprobat deja peste 100 de cereri pentru înlocuirea mesei calde la carierele din Motru, urmând să aprobe alte aproape 100 de solicitări, în această săptămână. Valoarea unui tichet de masă este de 9,7 lei, iar salariații primesc bonurile în funcție de zilele lucrate. „Prin Hotărârea Directoratului CE Oltenia nr. 50/26.08.2015, a fost aprobată solicitarea de înlocuire a mesei calde cu tichete de masă pentru un număr de 122 salariaţi din cadrul UMC Roşiuta şi UMC Lupoaia. Măsura va fi aplicată începând cu data de 01.10.2015. Precizăm că în conformitate cu CCM în vigoare, salariaţii Complexului Energetic Oltenia pot beneficia de masă caldă sau tichete de masă”, conform unui comunicat de presă al Complexului Energetic Oltenia.

Salariații Complexului Energetic Oltenia beneficiază de bonuri valorice, cu excepția celor care lucrează în zona Motru, la Roșiuța și Lupoaia. Gabriel Bălăceanu, vicepreşedintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, a declarat pentru GORJEXCLUSIV că în câteva luni nu vor mai exista salariaţi care să beneficieze de masă caldă, întrucât în continuare sunt depuse cereri pentru acordarea de bonuri de masă: „Oamenii au depus cereri şi administraţia le-a aprobat. Este un proces care se află în derulare. Probabil că majoritatea vor solicita acordarea de tichete de masă. Oamenii preferă tichetele pentru că pot să le folosească la magazin şi pentru familie. Aşa nu pot să vină cu familia să servească masa la serviciu. Pe undeva este normal acest lucru şi era de aşteptat să se ajungă şi la Motru la acordarea de bonuri de masă”, a declarat liderul de sindicat Gabriel Bălăceanu.

 

SALVAMONTUL de la Gorj a aniversat trei decenii de viață

 

SalvaServiciul Salvamont Gorj a ajuns la 30 de ani de activitate! Cu această ocazie a fost organizată o expoziţie de tehnică de intervenţie Salvamont-Salvaspeo. Prezentarea a avut loc vineri în Piața Prefecturii, tehnica şi echipamentele cu care salvatorii montani salvează vieți fiind admirate de trecători.

 

Șeful Salvamont Gorj, Sabin Cornoiu, a declarat că din actuala echipă încă mai sunt câteva persoane care lucrează în cadrul serviciului de trei decenii, atunci când a luat ființă. Printre activitățile frecvente ale salvatorilor se numără salvarea montană, de adâncime și de înălțime, din peșteri și chiar apă. Multe dintre echipamentele din dotarea serviciului sunt unice în România. Serviciul Salvamont se poate mândri cu echipamente de ultimă generație pe care angajații și voluntarii le folosesc atunci când salvează vieți. Evenimentul de prezentare a tehnicii și echipamentelor de salvare a făcut  parte din programul de promovare turistică „Vino acasă la Brâncuși’”.

Vasile Popeangă nu se lasă pensionat de PSD

vasile-popeangaUn politician mediocru, preocupat doar de bani și de promovarea fiului în diverse funcții, Vasile Popeangă nu va mai prinde un mandat la viitoarele alegeri. Și atunci dă în toată lumea!

Deputatul de Gorj, Vasile Popeangă, nu ratează vreo ocazie de a-și ataca  colegii săi de partid sau şefii politici de la Bucureşti. Parlamentarul este în continuare supărat pe faptul că nu se mai ţine cont de opinia sa în cadrul filialei judeţene, iar atacurile s-au înteţit de când este convins că rămânerea lui Liviu Dragnea în fruntea PSD va echivala cu excluderea sa de pe lista de candidaţi ai PSD la alegerile parlamentare de anul viitor. Acest lucru este explicat prin relaţia foarte apropiată pe care liderul de la centru o are cu actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu, chiar el potenţial candidat pe un loc eligibil la Senat sau la Camera Deputaţilor. Astfel, Călinoiu nu îl va ierta pe Vasile Popeangă pentru atacurile din ultimii ani şi îl va elimina de pe lista de posibili pretendenţi la un loc în parlament sau la un nou loc în parlament.

Ultimul atac  al lui Vasile Popeangă în lupta cu propriul partid este vehicularea ideii că Victor Ponta nu va participa luna viitoare la festivitățile de deschidere a noului an școlar de la Târgu-Jiu. Cel puțin așa susține deputatul PSD, Vasile Popeangă, după ce pesediștii au anunțat cu o zi în urmă că îi vor cere lui Ponta să candideze din nou pentru un mandat de parlamentar, la alegerile din 2016. Dacă nu va veni, Popeangă spune că este clar că premierul nu va mai candida la Gorj. „Premierul nu va mai veni. Dacă vine la Târgu-Jiu este un semnal că va candida. Nu cred că va candida la Dolj, pentru că cei trei de la Dolj, Zgonea, Vasilescu şi Manda, au votat împotriva Rovanei Plumb. Relaţiile sunt la fel de tensionate”, a spus Vasile Popeangă, care ia în calcul o retragere, dar nu este împăcat cu modul în care este tratat de o parte a colegilor săi din PSD şi ar dori să plătească nişte poliţe la alegerile de anul viitor.

Ion Ișfan a premiat elevii de 10

 

Premiere

Cu o întârziere considerabilă față de alte județe, ISJ Gorj și Ion Ișfan au premiat 8 elevi din județ care au luat 10 la examenele naționale. Printre premianți, și Dumitru Călugăru, cel mai bun elev care l-a avut Gorjul în ultimii ani.

Opt elevi din judeţul Gorj care au susţinut anul acesta examenele de evaluare naţională şi bacalaureat şi au obţinut note de 10 au fost premiaţi de conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean. Potrivit şefului ISJ Gorj, Ion Işfan, cei cinci elevi care au absolvit clasa a VIII-a cu nota 10 au primit câte 1.000 lei, iar cei trei care au luat nota 10 la Bacalaureat au primit câte 3.000 lei.

„Avem cinci elevi absolvenţi ai clasei a VIII-a şi trei elevi absolvenţi ai liceului pe care îi premiem pentru munca depusă în ultimii ani de şcoală şi pentru rezultatele deosebite obţinute la examenele susţinute. Printre ei se numără şi Dumitru Călugăru care a devenit un model pentru ceilalţi elevi şi pentru învăţământul din Gorj. Pe lângă şi împreună cu el s-au format alţi copii care îi vor călca pe urme. Dumitru este un copil de excepţie al României”, a spus Ion Işfan pentru presa locală adunată buluc.

Dumitru Călugăru a absolvit Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu din Târgu-Jiu şi în luna mai a obţinut, pentru al doilea an consecutiv, Premiul I şi Medalia de Aur la Olimpiada Internaţională de Chimie desfăşurată în Armenia. În cei patru ani de liceu, Dumitru Călugăru a obţinut şapte medalii internaţionale, patru de aur şi trei de argint.